Spôsob platby

Kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri preberaní zásielky.